Reklamacje zakupionych u nas produktów, można zgłaszać poprzez wysłanie do nas e-maila biuro@osmozaserwis.pl
W zgłoszeniu reklamacji proszę umieścić następujące informacje i dokumenty:
Nr faktury VAT lub paragonu fiskalnego
imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację
telefon kontaktowy osoby zgłaszającej reklamację
dokładny opis usterki

Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego z wyżej wymienionymi danymi, skontaktujemy się zwrotnie z Klientem, aby uzgodnić sposób usunięcia wady.

Proszę nie wysyłać produktów do nas, bez wcześniejszego kontaktu z nami i ustalenia warunków odebrania produktu do reklamacji.
W przypadku konieczności odesłania reklamowanego produktu klient robi to na swój koszt, w przypadku uznania reklamacji przez producenta, wymieniony lub naprawiony towar lub część odsyłamy na swój koszt.
Wszelkie zwroty są dokonywane na adres sklepu tj.
Czerniawska 31, 50-576 Wrocław.

Reklamacje ilościowe zawartości dostarczonych przesyłek będą rozpatrywane niezwłocznie, po ich zgłoszeniu.

W przypadku gdy odbierana paczka od kuriera  jest uszkodzona na zewnątrz należy odebrać przesyłkę i otworzyć ją przy kurierze. Jeżeli zawarte w paczce produkty nie są uszkodzone, paczka zostanie uznana za dostarczoną. Jeżeli którykolwiek z produktów będzie uszkodzony, należy spisać z kurierem protokół uszkodzenia. Paczka pozostaje u Klienta - prosimy o skontaktowanie się z nami nie później niż następnego dnia roboczego w godzinach pracy sklepu.

Reklamacje na produkty zakupione z dostawą zagranicę oraz zakupione w Polsce ale użytkowane zagranicą obsługujemy na ogólnych, wyżej określonych zasadach. Nie pokrywamy kosztów dostawy uszkodzonego produktu do naszej firmy. Po naprawie, gdy reklamacja została uznana, produkt możemy dostarczyć na nasz koszt wyłącznie na terenie Polski. Jeśli wysyłka ma nastąpić za granicę koszty wysyłki są po stronie reklamującego.

Nabywcy przysługuje prawo zwrotu otrzymanego tylko i wyłącznie nieużywanego towaru w terminie do 10 dni roboczych od daty sprzedaży. 
Dokonując zwrotu należy przesyłkę dobrze zabezpieczyć, wszelkie koszty związane z uszkodzeniem źle zabezpieczonego towaru w czasie transportu będą leżeć po stronie Kupującego.
W przypadku gdyby dostarczony towar nie odpowiadał nabywcy, prosimy o odesłanie go, wraz z kopią dowodu zakupu (faktura VAT) na koszt nabywcy, informując sprzedawcę o tym fakcie przed wysłaniem przesyłki. Sprzedawca po sprawdzeniu odesłanego produktu, wystawi fakturę korygującą i wyśle ją do nabywcy. Po podpisaniu i odesłaniu kopii faktury korygującej, sprzedawca zwróci nabywcy pieniądze. Kwotę zwracaną Państwu prześlemy przelewem bankowym na podane przez Państwo konto bankowe (podstawa prawna: art.7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny /Dz. U. z 2000r, nr 22, poz. 271 ze zm./). 
Nie zwracamy kosztów wysyłki towaru określonych na fakturze.

Zakupując produkty na naszej stronie Kupujący oświadcza, że akceptuje w/w regulamin.